Vánoce ve škole

Vánoce jsou  co nevidět, a tak  jsme si čas čekání zkrátili dílnami a malým školním jarmarkem . Jaké to bude, když nemohou přijít rodiče? Obavy se rozplynuly velmi rychle. Vyrábění a kavárnu jsme si moc užili, děvčata z 9. třídy se o nás krásně postaraly, vánoční perník s punčem, který připravily paní kuchařky,  chutnal náramně. Mohli jsme si koupit malé dárky, krabičky, vařečky, kompot a další drobnosti, kterými můžeme udělat radost svým blízkým. A co víc , poslali jsme 7 000,- Kč  na konto adventních koncertů. Nemyslíme jenom na sebe, ale i na  ty, kteří potřebují pomoc ostatních . Ať je nám všem dobře nejen o Vánocích.
     Fond Vysočiny