Žákovský parlament

Žákovský parlament je poradním orgánem ředitelky školy. Od září 2020 je tvořen z žáků 6.- 9.třídy.  Každá třída si zvolila své dva zástupce, kteří se scházejí  každé první úterý v měsíci v 7:00 v jazykové pracovně na svém jednání. Následně informují své spolužáky o projednávaných záležitostech, spolupracují s třídním učitelem,  diskutují o chodu školy, podávají návrhy na zlepšení prostředí ve škole, navrhují a organizují konání akcí pro školu.

 
Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Jana Oberreiterová, oberreiterova@zsvberanov.cz 

ŠKOLNÍ DESATERO

1.DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2.ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3.HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4.S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5.ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6.RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7.ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8.NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
9.MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10.AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

 

Představení členů pro školní rok 2020/2021
Třída Jméno a příjmení
3. Magdalena Fialová, David Koten
4. Pavla Nováková, Miroslav Munduch
5. Jiří Rychnovský, Ema Tůmová
6. Soňa Musilová, Matyáš Licek
7 Sabina Nováková, Denisa Tlačbabová
8. Klára Wolfanová, Markéta Rychnovská
9. Karel Fišar, Klára Puskeilerová
   
 
Předseda: Karel Fišar
Místopředsedkyně: Klára Puskeilerová


 
 
     Fond Vysočiny