Žákovský parlament

Žákovský parlament je poradním orgánem ředitelky školy.  Je tvořen dvěma zástupci z  3.-9. třídy. Scházejí  každé první úterý v měsíci v 7:00 v jazykové pracovně na svém jednání. Následně informují své spolužáky o projednávaných záležitostech, spolupracují s třídním učitelem,  diskutují o chodu školy, podávají návrhy na zlepšení prostředí ve škole, navrhují a organizují konání akcí pro školu.
Blanka Vodová, Jana Koudelková, koordinátorky parlamentu

 

ŠKOLNÍ DESATERO

1.DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2.ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3.HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4.S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5.ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6.RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7.ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8.NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
9.MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10.AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

 
Zástupci v žákovském parlamentu 2023/2024

Předsedkyně parlamentu: Lucie Štěpánková

Místopředseda: Jiří Rychnovský

3. tř.     Anna Zvěřinová, Elena Nevosadová 
4. tř.     Vojtěch Beránek, Petr Vitališ 
5. tř.     Daniela Zvěřinová, Barbora Štanclová
6.A tř.   Karolína Jonášová, Ondřej Burjánek
6.B tř.   Adéla Blažková, Lucie Staňková
7. tř.     Matěj Luna, Jakub Pešek
8. tř.     Jirka Rychnovský, Daniel Staněk
9.tř.      Lucie Štěpánková, Ondřej Hotárek
 


 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39