Žákovský parlament

Žákovský parlament je poradním orgánem ředitelky školy.  Je tvořen dvěma zástupci z  3.-9. třídy. Scházejí  každé první úterý v měsíci v 7:00 v jazykové pracovně na svém jednání. Následně informují své spolužáky o projednávaných záležitostech, spolupracují s třídním učitelem,  diskutují o chodu školy, podávají návrhy na zlepšení prostředí ve škole, navrhují a organizují konání akcí pro školu.
Blanka Vodová, Jana Koudelková, koordinátorky parlamentu

 
:

ŠKOLNÍ DESATERO

1.DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2.ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3.HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4.S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5.ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6.RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7.ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8.NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
9.MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10.AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

 
Zástupci v žákovském parlamentu 2022/2023

Předsedkyně parlamentu: Jirka Rychnovský
Místopředseda: Sabina Nováková

Členové:
             Vojtěch Beránek, Petr Vitališ – 3. tř.
             Daniela Zvěřinová,  Martin Zvěřina - 4. tř.
             David Koten, Tereza Jonášová - 5. tř.
             Matěj Luna, Jakub Plaček - 6. tř.
             Jirka Rychnovský, Daniel Staněk - 7. tř.
             Julie Kohoutková, Anička Fišarová - 8. tř.
             Denisa Tlačbabová, Sabina Nováková - 9.tř.

 


 
     Fond Vysočiny