Žákovský parlament

Žákovský parlament je poradním orgánem ředitelky školy. Od září 2021 je tvořen opět  žáky 3.- 9.třídy.  Každá třída si volí své dva zástupce, kteří se scházejí  každé první pondělí v měsíci v 7:00 v jazykové pracovně na svém jednání. Následně informují své spolužáky o projednávaných záležitostech, spolupracují s třídním učitelem,  diskutují o chodu školy, podávají návrhy na zlepšení prostředí ve škole, navrhují a organizují konání akcí pro školu.
RNDr. Blanka Vodová, koordinátorka žákovského parlamentu

 
:

ŠKOLNÍ DESATERO

1.DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
2.ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
3.HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
4.S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
5.ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
6.RESPEKTUJI DOSPĚLÉ - jsem slušný a zdvořilý
7.ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
8.NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
9.MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
10.AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

 
Zástupci v žákovském parlamentu 2021/2022

Předsedkyně parlamentu: Markéta Rychnovská- 9. tř.
Místopředseda: Matyáš Licek - 7. tř.

Členové: Antonín Röder, Eliška Jarolímková - 3. tř.
                 David Koten, Tereza Jonášová  - 4. tř.
                 Pavla Nováková, Jakub Plaček - 5. tř.
                 Ema Tůmová, Jiří Rychnovský - 6. tř.
                 Soňa Munduchová - 7. tř.
                 Denisa Tlačbabová, Sabina Nováková - 8. tř.
                 Klára Wolfanová - 9. tř.
 


 
     Fond Vysočiny