Mikuláš přišel...

Pátého prosince, jak říká tradice, tak i v naší škole chodil Mikuláš s jeho pomocníky, které zařídila naše, devátá, třída.
Ve třidě se nás sešlo 28, z toho jeden Mikuláš, 6 andělů a 21 čertů po jejich boku.
Přípravy všem zabraly asi půl hodiny s
převléknutím a „nazdobením se." Kluci se ujali barvení se na černo a červeno, mezitím co většina holek na sebe sypala třpytky.
Jako první jsme vrazili do první třídy, kde byly všechny děti statečné a přišly se podívat za čerty na chodbu. Nicméně takto jsme pokračovali pres všechny třídy prvního stupně a poté se vydali na druhý stupeň, kde čerti dokonce i odnesli pár žáků. Nejhůř (nejvíc pomalovaná) dopadla osmá třída, v níž si Mikuláš ukázal na hříšníky a pod záminkou koledy jim hříchy odpustil, jako v každé ze tříd.
 
Děkuji spolužákům za krásně zorganizovaného Mikuláše a všem dětem za statečnost!
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39