Odhlašování obědů

Odhlašování obědů:
 
  • Do 7:00 hod. ráno telefonicky na  567 218 053 nebo 734 243 017 (pí. Kalivodová). Na pozdější telefonáty nebude brán zřetel a oběd si musíte odebrat v jídlonosiči.

 

  • Při onemocnění žáka si lze první den oběd vyzvednout v přineseném  jídlonosiči za sníženou cenu. Pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst. 9 vyhl. č.107/2005 SB.). V dalších dnech nemoci je možné stravu nadále odebírat, ale v rámci hostinské činnosti (tj. cena oběda cizích strávníků 85,-Kč).

 

  • Na další dny nepřítomnosti žáka ve škole musí žák (zákonný zástupce) obědy odhlásit na tel. 567 218 053 nebo 734 243 017
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39