6. třída se vzdělávala v ZOO

V pondělí 6. května třídy 6. A a 6. B vyrazily do Zoo Jihlava. V zoo jsme měli program Mokřady. Měli jsme úkoly ve skupinách.  První úkol byl vylovit z malého rybníčka maličké živočichy a pomocí lupy a ostatních věcí určit, jak se živočichové, které jsme vylovili, jmenují. Druhý úkol byl, že jsme dostali pracovní listy a pomocí informačních tabulí jsme je vyplňovali. Po programu mokřady, jsme procházeli zoo a stavili jsme se koupit suvenýry.

Za třídu 6.B Josef Vacek, Tereza Jonášová a Sofie Březinová
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39