Přednáška a Skryté příběhy

V pátek 10. května se žáci deváté třídy zúčastnili přednášky Kláry Hekrlové, která byla věnována tématu pornografie a jejím vlivu na mladého člověka. Žáci během přednášky také anonymně a interaktivně odpovídali na otázky a jejich odpovědi byly poté konfrontovány s výsledky předchozích výzkumů a anket v tété oblasti. Po skončení přednášky pak následovala krátká procházka po jihlavských pamětihodnostech, které lemují trasu skrytého příběhu „Ohnivý Švéd“. Žáci během této zhruba 3,5 km dlouhé interaktivní vycházky dle aplikace „Skryté příběhy“ plnili devět úkolů, převážně šifer, a zároveň dle svých slov procházeli a všímali si dalších detailů, na které při jejich obvyklých pochůzkách Jihlavou nezbývá koncentrace. Pestré a nabité páteční dopoledne si deváťáci velmi užili a již se těší na další podobné dny.
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39