Školská rada

Školská rada byla zvolena 16. 11. 2017 v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění:

Složení školské rady ve volebním období od  1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

Mgr. František Horký, zástupce  zřizovatele (od 1. 10. 2019)
Marcela Fialová, zástupce zřizovatele (od 1.10. 2020)
Miluše Podnecká, zástupce rodičů, předsedkyně školské rady
Bc.Radka Musilová, zástupce rodičů
Mgr. Renata Doležalová, zástupce pedagogů
Mgr. Iva Horsáková, zástupce pedagogů (září-prosinec 2020)
 
     Fond Vysočiny