Školská rada

Školská rada byla zvolena 15. 6. 2021  v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění:

Složení školské rady ve volebním období od  12. 7. 2021 do 12. 7. 2024

Bc. Lucie Puskeilerová, zástupce rodičů, předsedkyně školské rady

Petra Wolfanová, zástupce rodičů
Mgr. František Horký, zástupce  zřizovatele 
Marcela Fialová, zástupce zřizovatele 
Mgr. Renata Doležalová, zástupce pedagogů
Mgr. Iva Horsáková, zástupce pedagogů 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39