Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů
Ve středu 20. března se v sále Dělnického domu v Jihlavě konala závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Naše škola se do tohoto projektu zapojila už potřetí, a kromě nás i dalších deset týmů z okolních základních škol.  Náš tým prezentoval ve složení Soňa Musilová, Matyáš Licek a Julie Kohoutková z 9. třídy.
Měli jsme velké štěstí, že se naším pamětníkem stal pan Roman Fürst z Velkého Beranova, který žáky velice ochotně přijal a vyprávěl jim o svém životě.
                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Iva Horsáková
O projektu se více dozvíte na https://www.pribehynasichsousedu.cz/jihlava/jihlava-2023-2024/furst-roman/
 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39