Deváťáci na stavebce

Deváťáci na stavebce
 
Dne 16. října navštívili žáci deváté třídy Střední průmyslovou školu stavební v Jihlavě na Žižkově ulici. Zde absolvovali úvodní prezentaci školy s následnou prohlídkou reprezentativních prostor. Po společné části se žáci rozdělili na dvě skupiny. Jedna zůstala v budově na Žižkově ulici a tvořila v programu Scetchup svůj vysněný dům, druhá odjela na odloučené pracoviště do Helenína. Exkurze, jejíž doprava byla financována z fondu SRPŠ, se žákům velmi líbila a především těm, kteří navštívili helenínské pracoviště ukázala možný směr jejich dalšího vzdělávání.
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39