Poznávací zájezd do Berlína

Poznávací zájezd do Berlína
Ve dnech 10. – 12. června se 44 žáků ze sedmé až deváté třídy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Berlína a okolí. Celým zájezdem nás podobně jako v předchozích letech provázel skvělý pan Ing. Rudolf Kadlec. Ve třech programem nabitých dnech měli žáci možnost ocitnout se na velmi známých a historicky významných místech. Hned první den byly první zastávkou Drážďany. V Drážďanech jsme měli možnost obdivovat známý Zwinger, Semperovu operu a po krásné procházce na Brillových terasách i světoznámý a impozantní Frauenkirche. Další mezizastávkou byl pohádkový Moritzburg, jež byl také dějištěm naší slavné pohádky Popelka.
Na druhý den byl připraven neméně nabitý program. Navštívili jsme Zámek Sasouci, Nový palác a stanuli na místě Postupimské konference na zámku Cecilienhof. Poté jsme si měli možnost prohlédnout impozantní expozici muzea tzv. leteckého mostu v Gatowě. Odpolední program druhého dne pak patřil již pamětihodnostem v centru Berlína. S ohledem na konání mezinárodní konference, která se věnovala tématu obnově Ukrajiny a příprav na fotbalové Euro, byla v Berlíně v okolí Rechstagu a Brandenburské brány přijata přísná bezpečnostní opatření, která jsme museli samozřejmě respektovat. To mělo bohužel i vliv na náš plánovaný program, a tak prohlídka vnitřních částí Olympijského stadionu neproběhla a žáci se tak museli spokojit pouze s fotografiemi z parkoviště a návštěvou fan zóny FC Herthy Berlín.
Poslední den byl poté věnován významným místům berlínského centra. Žáci navštívili ulici Unter den Linden s výhledem na Brandenburskou bránu, prošli se kolem řeky Sprévy, kde měli možnost zahlédnout mnoho připomínek neblahé doby rozděleného Berlína. Následně jsme si probléhdli muzeum teroru a prohlídka centra města vyvrcholila u slunečních hodin na Alexanderském náměstí pod televizní věží.
Celý zájezd proběhl v poklidném duchu přesně podle předem stanoveného itineráře. Byl náročný, ale dle ohlasů a reakcí žáků velmi zajímavý a podnětný.
 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39