Turisťák v lednu

Čerte, máme pro strach uděláno
 
Při lednové turistické vycházce jsme se nejdříve svezli dvanáctkou do Pávova a odtud jsme šlapali dál po žluté turistické značce k Šacberku. Tady jsme měli občerstvovací místo a zároveň jsme mohli pozorovat lyžaře na sjezdovce. Dále jsme postupovali lesními cestami k Lyžaři a odtud jsme už scházeli po modré značce do Jihlavy. Zastavili jsme se u rybníka Borovinka, kde se hemžila spousta bruslařů a děti měly hned chuť také vyzkoušet led. Přesvědčila jsem je, aby to odložily na sobotu a vyrazily s rodiči. Cestou kolem hezkého Smrčenského potoka jsme se museli zastavit u velikánského a hodně strašidelného čerta. Někteří k němu úplně důvěru neměli. Potom už jsme pokračovali dál na stezku pod Vodním rájem a odtud už to byl kousek na zastávku u Kauflandu.      
J. Valentová
 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39