Na koncertě

V říjnu se žáci 3. -  5.třídy účastnili kulturního představení v KD v Jihlavě. Slyšeli jsme zpívat a krásně hrát na lesní rohy, na klavír i housle žáky ZUŠ z hudebního oboru. Také žáci ZUŠ, kteří navštěvují obor literárně dramatický, zahráli hudební pohádku Budulínek a i žáci tanečního oboru předvedli svůj talent. Ač vystoupení bylo velmi krásné, pečlivě nacvičené a zasloužilo si potlesk, my jsme zjistili, že naši malí diváci zapomněli, že nejsou u televize a netleskali. Brzy nás čeká divadelní představení v Horáckém divadle a naše kulturní chování vylepšíme.
Mgr.Jindra Tumová
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39