Výuka venku

V uplynulých dnech jsme s žáky využili pěkné počasí a vyrazili jsme se učit ven.
Prvňáčci sbírali určený počet přírodnin a poté z nich také skládali nově naučená písmenka A a Á. Také se naučili pracovat s chybou a že splést se může každý.
Druháci si v rámci pracovních činností prošli cestu do školy, připomněli si pravidla bezpečného přecházení a pohybu poblíž vozovky. Při výtvarné výchově pracovali ve skupinách a společně tvořili z přírodnin dráčka Podzimáčka.
Páťáci v pracovních činnostech tvořili domečky pro skřítky.
Také šesťáci se vydali s výtvarnou výchovou před školní budovu. Žáci měli ve skupinkách vytvořit landart - obrazec z přírodnin, které najdou v okolí školy. Tématem byl vesmír. Výhoda této aktivity spočívala v tom, že vesmír je jedním z témat v šestém ročníku v přírodopise a také to, že žáci ještě neměli nachystané žádné pomůcky na výtvarku, takže využili to, co bylo.
Všichni žáci si výuku venku velmi užili a těší se na další takové hodiny.

Učitelé 1. a 2. stupně
 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39