Andělsko-čertovská výuka ve 4. třídě

Andělsko-čertovská výuka ve 4. třídě 
Ze 4. třídy se v úterý 5. 12. 2023 stala andělsko-čertovská třída. Společně s Mikulášem jsme se učili, jak se anglicky řekne nejenom anděl, Mikuláš a čert, ale také rohy, pytel a spoustu dalších slovíček. Na dalším stanovišti jsme rozdělovali do pytle slova s y/i a také jsme si zopakovali slovní druhy a mluvnické kategorie. Mikulášovi jsme vybarvovali vousy podle toho, zda byla slova vyjmenovaná anebo příbuzná. Na stanovišti u anděla nás čekala andělská matematika se zapeklitými příklady, kde jsme si vytvořili andělský lapbook. Posledním stanovištěm byla pořekadla u čerta. Víte všichni, co znamená „Čert nikdy nespí“? My už ano. Na konci tohoto andělsko-čertovského vyučování za námi přišel Mikuláš s čerty a anděly, kterým jsme odrecitovali básně, které jsme si speciálně pro ně připravili. Nikoho z nás si neodnesli! (Ani paní učitelky.)
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39