Základní údaje

Základní škola a mateřská škola Velký Beranov,
okres Jihlava, příspěvková organizace


IZO ředitelství školy: 600 117 057
Součásti školy:  Základní škola (ZŠ) IZO : 102 443 700
                            Školní družina (ŠD) IZO : 118 700 146
                            Školní klub (ŠK) IZO : 150 066 872
                            Školní jídelna (ŠJ) IZO : 103 191 526
                            Mateřská škola ( MŠ ) IZO: 107608499
                            Školní jídelna - výdejna (ŠJ-V) IZO:170000168

Adresa:  Základní škola a mateřská škola
               Velký Beranov  331
               588 21 Velký Beranov
               Kraj Vysočina - www.kr-vysocina.cz

ID datové schránky:  tvvmt27

Forma hospodaření: příspěvková organizace (od 1.1.2003)
                                    IČ : 75022133
                                    Bankovní spojení: ČS, č.ú. 146 769 53 49 / 0800

Zřizovatel:  Obec Velký Beranov
                    Velký Beranov  58
                    588 21 Velký Beranov
Starosta: Milan Pulicar
Telefon: 567218828
E:mail: starosta@velkyberanov.cz 

www.velkyberanov.cz
IČ: 00 286 834

     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39