Věda nás baví

Projektový den  

    Dne 31. 1 2024 se v naší škole uskutečnil projektový den, jenž byl pořádaný žáky druhého stupně, za pomoci jejich vyučujících, pro žáky a žačky prvního stupně s názvem VĚDA NÁS BAVÍ. Celkově bylo po škole rozmístěno nespočet stanovišť s různými odborně-vědeckými tématy, které žáci dopoledne připravovali. Mezi nimi např. chemické či fyzikální pokusy, dále kvízy z biologie, zkoumání “všeho možného” pod mikroskopem, výbuch sopky, zajímavosti z robotiky, přírodopisu či zeměpisu. Chemie byla zaměřena hlavně na kyseliny, zásady a pokusy s nimi a stala se velmi zajímavou zastávkou. V odpoledních hodinách se však mohly dostavit děti i s rodiči, projít společně všechny stanoviště, zkoušet pokusy, plnit úkoly či se pobavit.  Zastavit se všichni mohli v naší studentské kavárně, kterou taktéž připravovaly a řídily za pomoci pedagogů děti, dát si zákusek nebo zde mohli zahnat žízeň nabízenými speciálně vědecky zbarvenými nápoji. Celý den si všichni moc užili. 

Za tým “vědců” Soňa Musilová 

     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39