Anketa

Můj oblíbený předmět ve škole:
počet hlasů výsledek
Matematika 0
přidat hlas
Čeština 1
přidat hlas
Dějepis 0
přidat hlas
Angličtina 1
přidat hlas
Přírodopis 0
přidat hlas
Zeměpis 0
přidat hlas
Fyzika 0
přidat hlas
Tělesná výchova 1
přidat hlas
Hudební výchova 0
přidat hlas
Výtvarná výchova 0
přidat hlas
Jiný 0
přidat hlas
 
     Fond Vysočiny