Kdo jsme a co chceme ?

Kdo jsme a co chceme? Naše poslání a vize
 • Společně v přátelském, klidném, bezpečném a podporujícím prostředí se učíme a připravujeme na život.
 • Chceme být stále se učící školou, která čelí nově přicházejícím výzvám a reaguje na ně s otevřenou myslí.
 
Co nabízíme?
 
 • rodinné prostředí a přátelskou atmosféru
 • otevřenou komunikaci a spolupráci, akce pro veřejnost 
 • kvalifikované pedagogy, kteří se vzdělávají a přemýšlí o své práci
 • angličtinu od 1. ročníku
 • 2. cizí jazyk – němčinu - od 7. ročníku
 • volitelné předměty
 • projektové dny
 • lyžařský kurz pro sedmáky
 • moderní PC učebnu
 • moderní vybavení, stavebnice, 3D tiskárnu a interaktivní tabule ve třídách a odborných učebnách
 • školní družinu pro žáky 1.-4. třídy
 • volnočasové aktivity
 • zapojení žáků do činnosti školy, školní parlament
 • školní zahradu
 • multifunkční hřiště a tělocvičnu
 • vlastní školní kuchyň s jídelnou a výběr ze dvou jídel
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39