Zápis do 1. třídy školního roku 2021/2022 AKTUÁLNĚ

Zápis do prvního ročníku bez dětí? Divné, netradiční. Ale už to umíme z loňska.  Aby to bylo maximálně pochopitelné i pro Vás, rodiče budoucích prvňáčků, projděme si společně krok za krokem, co to pro nás všechny znamená.
Nade všemi praktickými informacemi stojí lidé. Takže nejdřív odpověď na dvě nejčastější otázky, které byste nám určitě pokládali při obvyklých návštěvách a schůzkách ve škole.
Kdo bude učit v první třídě?
Ještě není rozhodnuto.
A jak mám postupovat, když chci zapsat dítě do 1. třídy?
Úplně nejdřív musíte vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový list pro školní rok 2021–2022. Oba dokumenty najdete na této stránce ve formátu pdf.
Jak můžete tyto dokumenty doručit do školy?
V době od 12. 4. do 23. 4. 2021
 1. Poštou na adresu:
  ZŠ a MŠ Velký Beranov
  Velký Beranov 331
  588 21 Velký Beranov
   
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí jen poslat prostý email!) na skola@zsvberanov.cz
   
 3. Do datové schránky školy: tvvmt27
 4. Osobním podáním ve škole
   
VE VŠECH UVEDENÝCH PŘÍPADECH BUDEME POTŘEBOVAT PROSTOU KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE.
Jak se dozvím, jestli dítě bylo přijato?
Poštou do 30 dnů od podání žádosti.
Jak postupovat, pokud budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky?
Úplně nejdřív musíte vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky, najdete ji na této stránce.
K žádosti je nutné přiložit další dva dokumenty:
 1. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
 2. Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
Jak můžete tyto dokumenty doručit do školy?
V době od 12. 4. do 23. 4. 2021:
 1. Poštou na adresu:
  ZŠ a MŠ Velký Beranov
  Velký Beranov 331
  588 21 Velký Beranov
   
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí jen poslat prostý email!) na skola@zsvberanov.cz
   
 • Do datové schránky školy: tvvmt27
 • Osobním podáním ve škole
   
Vážení rodiče, pro Vaše děti a pro Vás pochopitelně ještě před samotným nástupem do školy připravíme společné setkání. Jediné, co při nejlepší vůli sdělit aktuálně nedokážeme, je datum tohoto setkání. Obvykle bývá v červnu. 
Prosím, neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností.
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                                                                                     Velký Beranov, dne 30. března 2021
 
 
 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bude  otevřena jedna třída prvního ročníku maximálně o počtu 30 žáků.
Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:
1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
2. Děti, kterým byl ředitelkou školy v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.
3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem školy.
4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod  školy)
Pokud by nastala situace, že ředitelka školy nebude moci  v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru k přijetí do stanoveného počtu los.
Zatím nevíme, zda budeme moci uskutečnit den otevřených dveří, abychom Vám ukázali naši školu a zodpověděli Vaše dotazy. Veškeré informace najdete postupně na našich webových stránkách.
 
Od 1. dubna 2021 budou na stránkách školy podklady k zápisu : Žádost o přijetí,
Žádost o odklad, Zápisní list.
 
Ve Velkém Beranově, 16. února  2021                                                                                                      Mgr. Zdeňka Pavlíčková
                                                                                                                                                                       Ředitelka školy
 
     Fond Vysočiny