468 Prestiž povolání

Dne 1. 4. pracovali žáci 6. třídy podle materiálu číslo 468 s názvem Prestiž povolání. V úvodu hodiny se žáci seznámili s významem slova prestiž a s náplní práce 26 různých povolání. Následně měli žáci za úkol seřadit uvedená povolání podle svého názoru od těch nejvíce prestižních až po ta nejméně. Každý žák pak zbytek třídy seznámil se svým žebříčkem, přičemž před spolužáky musel obhájit svoji volbu. Na konci činnosti žáci diskutovali o oprávněnosti prestiže pro některá povolání.
 
     Fond Vysočiny