397 Obvod a obsah obrazců Excel

Dne 15.12. žáci 8. ročníku pracovali podle materiálu číslo 397 s názvem Obvod a obsah obrazců Excel. Žáci v programu Excel zadávali do jednotlivých buněk vzorce pro výpočet obsahu a obvodu matematických obrazců. Žáci si procvičili práci s proměnnými, které znají z hodin ICT a aplikovali je na učivo matematiky.
 
     Fond Vysočiny