Celá škola - distanční výuka od 14. října 2020

 
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci Vám představujeme další změny, které platí podle rozhodnutí Vlády ČR od 14. října 2020 prozatím do 2. listopadu 2020.
  1. Celá škola přechází od 14. října 2020 na distanční výuku, osobní přítomnost žáků ve škole není možná, týká se v plném rozsahu i školní družiny.
  2. Distanční výuka-novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností od 25. 8. 2020 je stanovena povinnost žáků vzdělávat se tímto způsobem.
Online výuka, jako jedna z forem distanční výuky, bude probíhat podle upravených rozvrhů,   které mají žáci k dispozici  ve svých týmech (MS Teams). Upravené rozvrhy online hodin v platnosti od 19.10.2020. Pokyny k připojení jsou na školním webu https://www.zsvberanov.cz/ke_stazeni/online_vyuka_a_konzultace . Pokud nebudou přítomni online výuce, jsou evidováni jako nepřítomni v třídní knize a platí obvyklý způsob omlouváni nepřítomnosti: písemně (e mail třídnímu učiteli) do 3 dnů. Jinak je hodina považována za neomluvenou se všemi důsledky.
Týdenní plány, další forma distanční výuky, žáci pracují samostatně podle plánu zveřejněného na webu školy v pondělí. Řídí se pokyny vyučujícího a odevzdávají úkoly podle zadání.
  1. V týdnu od 26. do 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny, nekoná se ani distanční výuka
  2. Potřebuje-li někdo půjčit notebook/tablet (dotazník), kontaktujte vedení školy. V rámci možností pomůžeme, ale počet zařízení je omezen. Na online výuku je možno připojit se i přes mobil.
  3. Ošetřovné pro děti do 10 let škola nemá povinnost poskytovat, stačí čestné prohlášení žadatele.
  4. Školní jídelna – žáci se sice nemohou stravovat přímo ve školní jídelně, ale mohou si jídlo odebrat do vlastních označených jídlonosičů za cenu obvyklou (dotovanou), a to v době od 10,30 do 12,30. Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají obědy na tuto dobu odhlášeny. Mohou si obědy na tyto dny nejpozději den předem do 12 hodin přihlásit.  V těchto případech budou obědy vydávány u zadního vchodu do školní jídelny při dodržení všech hygienických pravidel. (roušky, rozestupy)
 
Vážení rodiče, žáci,
sledujte prosím i nadále webové stránky školy, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o organizaci vzdělávání. Pokud budete mít dotazy, kontaktujte vedení školy. Děkujeme za pochopení této mimořádné situace a věříme, že ji společně ve zdraví zvládneme a vrátíme se k normálnímu způsobu výuky, jak to bude možné.
Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy                                                          Velký Beranov, 13.10.2020
 
 
 
     Fond Vysočiny