Zeměpisná olympiáda

V pátek 17. 2. se naši žáci zúčastnili v DDM Jihlava okresního kola zeměpisné olympiády. Své zástupce jsme měli ve třech kategoriích. Znalosti žáků byly prověřeny nejen znalostním testem, ale i schopností hledat v atlase a následně s těmito daty pracovat. V kategorii A, žáci 6.ročníku, nás reprezentovala Eliška Vacková, která z celkového počtu 16 žáků obsadila 12.místo. V kategorii B, žáci 7.třídy, obsadil Daniel Staněk ze 14.žáků 9.místo a v kategorii C, žáci 8.třídy, získal Matěj Prchal 12.místo ze 17.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

     Fond Vysočiny