Zdatný prvňáček

V úterý 24. 9. připravili žáci 4. třídy pro své nejmladší kamarády z 1. třídy sportovní program, během kterého museli prvňáci prokázat nejen své fyzické dovednosti, ale také schopnost týmové práce. Na 8 připravených stanovištích prvňáci s nadšením plnili všechny připravené úkoly a odnesli si diplom Zdatného prvňáka a sladkou medaili.
 
 
     Fond Vysočiny