Zápis do 1. ročníku šk.r. 2023/2024

Zápis  do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024
Vážení rodiče, ceníme si Vašeho rozhodnutí vybrat si naši školu pro své dítě. Zápis do 1. třídy školního orku 2023/2024 se uskuteční 14. dubna 2023 od 14 hodin v budově ZŠ Velký Beranov.

Zápis je závazný pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Ve školním roce 2023/2024 bude  otevřena jedna třída prvního ročníku maximálně o počtu 30 žáků.
Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:
1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
2. Děti, kterým byl ředitelkou školy v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.
3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem školy.
4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod  školy)
Pokud by nastala situace, že ředitelka školy nebude moci  v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru k přijetí do stanoveného počtu los.
Sledujte informace na webu školy: www.zsvberanov.cz. Připravujeme informačmí schůzku pro rodiče a návštěvu dětí ve škole před zápisem.
Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte zavolat či zaslat email: skola@zsvberanov.cz,  567 218 146.
 
Od 1. března  2023 budou na stránkách školy podklady k zápisu : Žádost o přijetí, Žádost o odklad, Zápisní list.
 
Ve Velkém Beranově, 7. února  2023                                                                                         Mgr.Zdeňka Pavlíčková
                                                                                                                                                         Ředitelka školy
     Fond Vysočiny