O nás

Základní škola Velký Beranov je plně organizovaná základní škola s 1. - 9. ročníkem. Škola je umístěna od roku 1992, kdy byl celý komplex dokončen, na okraji obce. V roce 2013 proběhla rekonstrukce budovy (výměna oken, zateplení pláště budovy a střechy) O prázdninách 2021 byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v celé škole.
Co nabízíme?
 
 • rodinné prostředí a přátelskou atmosféru
 • otevřenou komunikaci a spolupráci, akce pro veřejnost 
 • kvalifikované pedagogy, kteří se vzdělávají a přemýšlí o své práci
 • angličtinu od 1. ročníku
 • 2. cizí jazyk – němčinu - od 7. ročníku
 • volitelné předměty
 • projektové dny
 • lyžařský kurz pro sedmáky
 • moderní PC učebnu
 • moderní vybavení, stavebnice, 3D tiskárnu a interaktivní tabule ve třídách a odborných učebnách
 • školní družinu pro žáky 1.-4. třídy
 • volnočasové aktivity
 • zapojení žáků do činnosti školy, školní parlament
 • školní zahradu
 • multifunkční hřiště a tělocvičnu
 • vlastní školní kuchyň s jídelnou a výběr ze dvou jídel
     Fond Vysočiny