Výuka 9. třída

Vážení rodiče,
nabízíme Vám důležité informace spojené s návratem žáků devátého ročníků do školy. Vybrali jsme to nejdůležitější z manuálu MŠMT (Ochrana zdraví ZŠ) a přidáváme konkrétní organizaci výuky v naší škole.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE
 
 • Od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky
 • Zákonní zástupci žáků, kteří se vrátí do školy, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce žáka tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení najdete v příloze a vyplněné je žák odevzdá při příchodu do školy 12. 5. 2020.
 • Žákům, kteří navštěvují školu za účelem přípravy na přijímací zkoušky, je umožněno stravování ve školní jídelně, pokud si přihlásili oběd.
 • Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Roušky budou nosit všichni žáci ve společných prostorách školy. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry.
ORGANIZACE VÝUKY
 
 • 2 vyučovací bloky (08.30 – 10 ,00, 10, 15 – 11.45)
 • Každé úterý a čtvrtek 1, 5 hodiny matematiky a 1,5 hodiny českého jazyka
 • Složení skupiny je neměnné po celou dobu
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 12. 5. 2020.
 • Skupinu vyzvedne u hlavního vchodu do školy pověřený pracovník
 • Škola zajistí všechna potřebná hygienická opatření (měření teploty při vstupu do školy, dezinfekce)
 • Pro omlouvání žáků, kteří se vrátí do školy za účelem přípravy, platí obvyklá školní pravidla v rozsahu daným platným školním řádem
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
Velký Beranov, 11. 5. 2020
 Vážení rodiče,
 
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření budou moci do školy docházet žáci 9. třídy, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, vzhledem k počtu žáků v 9. třídě je zajištěn maximální počet 15 žáků. O organizaci výuky rozhodla ředitelka školy takto: úterý a čtvrtek (poprvé 12. a 14. 5.) od 8, 30 do 11, 45 (8,30 – 10 ,00; 10,15 – 11, 45), vyučované předměty matematika, český jazyk.
 
Co je potřeba udělat?
 
 1. Do 7. 5. 2020 závazně přihlásit žáka e mailem ředitelce školy: skola@zsvberanov.cz Pozdější přihlášení není možné
 2. Prostudovat čestné prohlášení, jehož vyplnění a podepsání je podmínkou účasti žáka ve škole
 3. Vytištěné a podepsané čestné prohlášení odevzdá žák 12. 5.  při příchodu do školy pověřenému učiteli
 4. Pobyt ve škole se bude řídit hygienickými požadavky na zajištění bezpečnosti: zvýšená hygiena a dezinfekce rukou, měření teploty, nutnost mít 2 vlastní roušky)
 5. Pokud budou žáci ve škole, mají možnost přihlásit si u vedoucí školní jídelny na tyto dny oběd
 
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy Velký Beranov, dne 4. května 2020
 
 
     Fond Vysočiny