Vyúčtování plateb za školní družinu 2020/2021

Na základě vyúčtování plateb za školní družinu  za dobu prezenční výuky během školního roku budou přeplatky vráceny na účty plátců do 30. 6. 2021 a nedoplatky požadovány stejným způsobem. Informace u ekonomky školy Martiny Hegnerové, tel. : 736 487 021, hegnerova@zsvberanov.czVelký Beranov, 18. května 2021

Vedení školy
 
 
     Fond Vysočiny