Výsledky voleb do školské rady

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY- VÝSLEDKY
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Velký Beranov, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásila volby do školské rady při ZŠ a MŠ Velký Beranov . Volby proběhly v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem s těmito výsledky:
 
 

 
  1. Wolfanová Petra       45 hlasů                       
  2. Puskeilerová Lucie  40 hlasů                                  
  3. Podnecká Miluše       29 hlasů
  4. Musilová Radka         25 hlasů                                                        
 
 
Ve Velkém Beranově, dne 16. 6. 2021
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Velký Beranov
 
     Fond Vysočiny