Výsledky volby nové školské rady


VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlásila volby do školské rady při ZŠ a MŠ Velký Beranov z řad zákonných zástupců žáků.
 
Proběhly elektronickým hlasováním ve školním systému Bakaláři od 13. do 17.5. 2024 s tímto výsledkem:
 
1 Jan Luna                    Hlasů 21
2 Lucie Puskeilerová   Hlasů 20
 
3 Radka Musilová          Hlasů 14
 
 
Funkční období členů školské rady je tříleté. Složení školské rady je šestičlenné:
  • dva členy jmenuje zřizovatel
  • dva členy volí pedagogičtí pracovníci
  • dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků
 První dva zvolení kandidáti budou kontaktováni s termínem první společné schůze.
 Funkční období nové školské rady začíná  12.7.2024
 
 
Ve Velkém Beranově, dne 22. 5. 2024
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Velký Beranov
 

 
     Fond Vysočiny
     
https://www.high-endrolex.com/39