Volby nové Školské rady

 
Oznámení o volbách do Školské rady
 
Vzhledem k aktuální situaci rozhodlo MŠMT o prodloužení funkčního období stávajících školských rad o 3 měsíce od skončení nouzového stavu. Funkční období stávající školské rady tedy pokračuje dle rozhodnutí ministerstva ze dne 29.10.2020 i po 1. lednu 2021.  

 Ve Velkém Beranově, dne 8. 1. 2021
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Velký Beranov
 

 
     Fond Vysočiny