Volby nové Školské rady

 
Oznámení o volbách do Školské rady
 
Vážení rodiče,
 
v tomto školním roce proběhnou volby do Školské rady na další tříleté období. Navrhovat kandidáty za oprávněné osoby (zákonné zástupce žáků) můžete prostřednictvím předsedkyně stávající ŠR paní Miluše Podnecké mil.pod@seznam.cz  do 30. října 2020.
Prosím, abyste navrhli jednoho kandidáta za třídu, který se dostane na seznam kandidátů.
Volební lístky pak budou k dispozici před samotnou volbou 24.11. 2020. Na volebním lístku můžete zaškrtnout nejvíce dva kandidáty, z nichž vzejdou dva zástupci s nejvyšším počtem hlasů jako noví členové do Školské rady za oprávněné osoby.
Na jednoho žáka připadá jeden hlas oprávněné osoby (zákonného zástupce).
 
Zápis o průběhu voleb bude po skončení volby k nahlédnutí u ředitelky školy.
 
 Ve Velkém Beranově, dne 22. 9. 2020
 
Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka ZŠ a MŠ Velký Beranov
 

 
     Fond Vysočiny