Stanovení úplaty za ŠD a ŠK po dobu mimořádných událostí

Stanovení výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve školní družině a klubu pro období od 1. března 2020 – mimořádná situace – Covid - 19
Č.j. 101/2020
Vážení rodiče,
V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 43 /2006 Sb., stanovuji výši úplaty a bližší podmínky placení této úplaty takto:
Úplata za školní družinu a klub se po dobu mimořádných opatření, počínaje 1. 3. 2020 promíjí.
Pokud byla částka za celé období únor – červen nebo únor – květen zaplacena, bude vrácena na účty plátců, a to do 30. 6. 2020.
 
Ve Velkém Beranově, dne 31.  3. 2020                                                                                         
                                                                                  Mgr. Zdeňka Pavlíčková, ředitelka školy
 
 

Úplata za ŠD a ŠK po dobu mimořádných událostí

 
     Fond Vysočiny