Ceny stravného

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ve znění posledních úprav ( vyhl. č. 463/2011 Sb. )
 Platné od 1.1. 2018

 Strávníci  do 6ti let

     přesnídávka                            7,00
     oběd                                      21,00
     svačina                                    6,00
     pitný režim                               3,00


 Strávníci  7 - 10 let

     přesnídávka                            7, 00
     oběd                                      23, 00    
     svačina                                    6, 00  
     pitný režim                               3, 00   


 Strávníci  11 - 14 let

     oběd                                      25,00


  Strávníci 15 a více let

    oběd                                      26,00

 
  Cizí strávníci:                        62,00


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy k začátku školního roku, tj. k 1.9. podle toho, jakého věku v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8., dosáhnou.
 
     Fond Vysočiny