Ceny stravného

 
Finanční normativ na potraviny ve školní jídelně 2021
 
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ve znění posledních úprav (vyhl. č. 463/2011 Sb.)
 Platné od 1. 9. 2021

 Strávníci  do 6 ti let

     přesnídávka                    9,- Kč
     oběd                              22,- Kč
     svačina                            8,- Kč
     pitný režim                       4,- Kč

 Strávníci  7 - 10 let

     přesnídávka                   9,- Kč
     oběd                             24,- Kč
     svačina                          8,- Kč
     pitný režim                     4,- Kč   


 Strávníci  11 - 14 let

    
oběd                              26,- Kč


  Strávníci 15 a více let

    oběd                               27,- Kč

 
Cizí strávníci
 
Cena                                     36,- Kč
Mzdové náklady                    16,- Kč
Věcné náklady                        7,- Kč
Zisk                                         6,- Kč
 
Celková cena                       65,- Kč


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy k začátku školního roku, tj. k 1.9. podle toho, jakého věku v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8., dosáhnou.
     Fond Vysočiny