Zpívání ve Studnicích

Zpívali jsme ve Studnicích
 
Dne 26. listopadu měli vybraní žáci druhého stupně se svými vyučujícími tu čest doprovodit svým nacvičeným hudebním programem rozsvěcení vánočního stromečku ve Vysokých Studnicích. Děti si se svými učiteli připravily čtyři skladby, které pečlivě trénovaly v hodinách hudební výchovy, či dobrovolných zkouškách v čase ranním a odpoledním a tyto nechaly zaznít po krátkém průvodním slovu místního pana starosty pro bezmála osm desítek přihlížejících. Dle reakcí obecenstva se defilé školního hudebního souboru velmi líbilo a bylo tak více než důstojnou součástí této krásné tradiční akce na začátku adventního času. Pro mnohé z dětí to bylo vůbec první podobné vystoupení, na které se však připravovaly velmi rády a přípravy a samotné vystoupení si také velmi užily. Děkuji tedy tímto všem zúčastněným dětem a paní učitelce Pejčochové a Horsákové.

Petr Janoušek
     Fond Vysočiny