Za malými kamarády do první třídy

Za malými kamarády do první třídy
Ve středu 18. prosince 2019 žáci deváté třídy navštívili spolužáky v první třídě. Akci uspořádal Žákovský parlament.  Deváťáci si připravili pro prvňáčky spoustu tvořivých činností, soutěží a her. Cílem bylo, aby se všichni dobře bavili a měli dobrou náladu.  
Kluci z deváté třídy si připravili program v podobě skládání kostek a spoustu společenských her.
Dívky z deváté třídy sázely na zručnost a kreativitu. Děti pod jejich vedením vyráběly, vymalovávaly nejrůznější obrázky a ztvárňovaly pantomimicky lidské činnosti.
Za každý správně vykonaný úkol byl malý prvňáček odměněn sladkou odměnou od staršího kamaráda.
Deváťáci si na 1. stupni připomněli dobu, kdy zde i oni sedávali a naslouchali pečlivě pani učitelkám. Prohlédli si třídu prvňáčků, školní družinu a s úsměvem na tváři zavzpomínali na staré časy.
Na dětech bylo vidět, jak je vzájemná práce, hraní a dovádění bavilo. Akce se velmi vydařila a všichni se rozešli zpátky do svých tříd a usedli do lavic.
 
Mgr. Jana Oberreiterová
 
 
     Fond Vysočiny