Vánoce v Betlémě a na Veselém Kopci

Betlém Hlinsko a skanzen Veselý Kopec
 
Zpestřením adventního času a pomikulášského večera byl pro naše šesťáky a sedmáky, doplněné o několik starších spolužáků, výlet za krásami Národního muzea v přírodě Vysočina. První zastávkou na cestě malebnou zimní krajinou byla památková rezervace Betlém Hlinsko, kde si žáci měli možnost vyzkoušet některé z nabízených interaktivních programů s praktickými ukázkami. Pro 6.třídu byl připraven program Jak se dříve stavělo, který žáky seznámil s tradičními stavebními technikami našich předků. Ti dokázali pro své chaloupky využít hlavně materiál, který jim poskytovala okolní příroda. Sedmáci objevovali za pomoci lektora Tajemství staré půdy, který je seznámil s prací restaurátora a pomocí kvízu jim představil několik zajímavých předmětů, např. motovidlo, lis na tvaroh nebo secí stroj, které se běžně využívaly v 19.století. Část 8. a 9.třídy se seznámila s dekorativními textilními technikami jako jsou vyšívání, háčkování nebo síťování, které byly obživou i zábavou našich babiček a prababiček.
Pak už exkurze pokračovala výstavou Vánoce na Veselém Kopci, kde jim svátečně vyzdobené roubenky přiblížily atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Zajímavé bylo sledovat malování skleněných ozdob, výrobu ozdob z korálků, z perníku tlačeného do forem nebo dekorativního pečiva z vánočkového těsta.
 
 
     Fond Vysočiny