Turisťák ve škole

Školní turisté pravidelně každý měsíc vyrážejí na výpravy do bližšího i do vzdálenějšího okolí. Na podzim houbařili v nových houštinkách, které se už začínají v okolí objevovat a na závěr si pochutnali na buřtu opečeném na ohýnku. Tradičně zdolali jednu z cest do Luk a několik různých cest do Jihlavy. V Jihlavě navštívili rozhlednu na Bráně Matky Boží, naučnou stezku kolem Staré plovárny nebo Šacberk. Na jedné z cest dokonce objevili sochu hrůzostrašného čerta. Poslední výprava měla cíl v kině CineStar. Film Děti Nagana turisty většinou nadchl. Při cestách děti proberou všechny svoje životně důležité záležitosti, pozorují změny v přírodě, případně si doplní učivo vlastivědy například prohlédnutím gotické stavby. Příští cesta by měla vést na Zaječí skok.
 Jaroslava Valentová
     Fond Vysočiny