Školní rok 2022/2023 zahájen

1. září 2022 zpátky ve škole, odpočatí se spoustou krásných prázdninových zážitků. Přivítali jsme 18 prvňáčků, od velkých kamarádů dostali upomínkovou placku, od paní učitelky upomínkový list, od Kraje Vysočina batůžky Bezpečně do školy a od pana starosty krabičky na svačinu. A škola může začít. Ať se nám všem  daří, jdeme správným směrem a zvládáme společně všechny nástrahy a drobná úskalí, která nás mohou potkat. Ať se nám daří!
     Fond Vysočiny