Seiferos-ptáci v letu

V úterý 11. října navštívila naši školu obecně prospěšná společnost Seiferos, která se zabývá záchranou a pomocí handicapovaným dravcům. Zároveň díky svým přednáškám a letovým produkcím plní osvětovou činnost v oblasti ochrany přírody a dravých ptáků. S ohledem na stavební práce na přilehlých pozemcích školy se letos program uskutečnil na hřišti TJ Velký Beranov. Naši žáci se v dopoledních hodinách v rámci výuky přesunuli na místo, kde měli možnost shlédnout na tři desítky dravců. Přednášející žákům každého z nich představili, vysvětlili hlavní poznávací znaky, způsoby lovu a rozdíly mezi dravci sokolovitými a krahujcovitými. Zároveň dětem formou volných letů představili i praktické ukázky lovu vybraných druhů. Žáci tak měli možnost pozorovat např. jestřába, sokola, či orla v jejich přirozeném projevu. Žákům a vyučujícím se tato produkce velmi líbila. Odnášeli si příjemné dojmy a další důležité aspekty z oblasti ochrany přírody.

Petr Janoušek
 
     Fond Vysočiny