Sázení stromků

Sázení stromků
 
V pátek 25. 10. se žáci osmé a deváté třídy zapojili do celkové obnovy lesů, které jsou v celé České republice díky kůrovci na mnoha místech zcela zničené. Nejinak je tomu i v místech jim nejbližších. Nenasytný brouček významně zasáhl i do malebné oblasti údolí řeky Jihlavy mezi Malým Beranovem a Petrovickým mlýnem a právě v této lokalitě čekaly na žáky sazenice douglasky, buku a topolu. Do předem vytyčeného rozmístění žáci připravovali otvory pro umístění sazenic a tyto dále zahrnovali a pevně udupali pod odborným dozorem. I přes pěší přesun v ranní mlze, která s sebou přinesla nepříjemné „vlezlé“ podzimní počasí, nás v údolí zanedlouho přivítalo slunce, jež společně s prací na čerstvém vzduchu v místě jak vystřiženém z Foglarovy Chaty v jezerní kotlině, prohřálo každého z brigádníků. Odměnou za záslužnou činnost bylo pak společné opékání špekáčků u ohně přátelství. Všichni se nakonec shodli, že dopoledne uteklo jako voda a příjemně unaveni, přesunuli se sazeči pěší chůzí zpět do Velkého Beranova.
 
 
     Fond Vysočiny