Rozsvícení stromu

Vánoční vystoupení při rozsvícení stromu ve Velkém Beranově
Děti ze Základní školy a mateřské školy Velký Beranov vystoupily 27.12. 2022 na slavnostním rozsvícení vánočního stromu ve Velkém Beranově. Žáčci z první třídy si připravili básničky s vánoční tématikou, které s nimi nacvičila paní učitelka Jaroslava Valentová. Zazněly zde také vánoční písně Bílý vánoční slon, Prosinec a Zase jsou tu Vánoce, ve kterých se k prvňáčkům přidaly děti ze 4. a 5. třídy. O hudební doprovod se postarala paní učitelky Tereza Štěpánová a Dominika Pihávková. Velké poděkování patří Štěpánu Kittlerovi, žákovi ze 4. třídy, a jeho tatínkovi Jakubovi Kittlerovi za doplnění hudební sekce. Děti z keramického kroužku a 2. třídy na jarmarku prodávaly své výrobky, které vytvořily s paní učitelkou Jindrou Tumovou. Rádi bychom tímto chtěli poděkovat rodičům za domácí přípravu a za hladký průběh akce.  

Dominika Pihávková

 
     Fond Vysočiny