První turisťák

První turistická vycházka připadla na pátek 7. 10. Cílem bylo houbaření a opékání na ohýnku. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a krásně hřálo. V lesních houštinách děti nejčastěji nacházely kozáky, ale také suchohřiby, růžovky, bedly a praváky. Na Loudilce jsme si opekli klobásy a kolem Otína a Nutlíze jsme se vraceli opět do Beranova.

Jaroslava Valentová
     Fond Vysočiny