Projektový den sv. Václav ve 4. třídě

Projektový den ve 4. třídě - Sv. Václav 
 
V pondělí 27.9. 2021 se ve čtvrté třídě uskutečnil projektový den na téma Svatý Václav. Proč 28.9. nechodíme do školy a rodiče nejsou v práci? Touto otázkou jsme se zabývali první hodinu, kdy jsme zhlédli video o Sv. Václavu a jeho rodině, a pomocí matematických příkladů jsme zjišťovali jména Václavovi babičky, otce, matky a dalších rodinných příslušníků. Druhou hodinu jsme se věnovali tvorbě vitráží, které se dětem moc povedly (viz. fotografie). Třetí hodinu jsme si poslechli chorál "Svatý Václave" a povídali jsme si o pocitech, které z něho máme. Postupně jsme se vydávali po skupinkách na cestu po škole a sbíraly jsme informace do tajenky. Na konci cesty nás čekala odměna. Svatováclavská koruna, kterou jsme si každý dotvořil podle své fantazie, vystřihli jsme ji, slepili a hrdě s ní po páté hodině, kdy jsme tvořili plakáty díky informacím, které jsme se během dne dozvěděli, odcházeli na oběd. Teď už víme, proč jsme s rodiči 28.9. doma a kdo to vlastně Sv. Václav byl. 
 
Třídní učitelka 4. třídy Dominika Pihávková
     Fond Vysočiny