Předání finančního daru

9. ledna 2020 nás navštívila paní Petra Hummlerová se svým pejskem Scottym, s nímž a dalšími pejsky se věnuje v jihlavské nemocnici  canisterapii a pomáhají tak nemocným ulehčit jejich pobyt ve zdravotnickém zařízení  a problémy, které mají. Přijela, aby převzala dar ve výši 3 000,- (dobrovolné  vstupné z jarmarku a část ze svačinových dnů) na podporu této činnosti. Dar předali zástupci školního parlamentu, ti také vybrali účel, jak budou peníze využity. V příjemné atmosféře si žáci školy a jejich učitelé pohráli s pejskem a popovídali s majitelkou o tom, jak se cvičí nebo jak probíhá samotná terapie.
 
     Fond Vysočiny