Poznávací zájezd do Salcburku a na Orlí hnízdo

Poznávací zájezd do Salcburku a oblasti Berchtesgadenu
Ve dnech 15. a 16. května se zájemci z řad žáků osmé a deváté třídy v rámci poznávání kultury německy mluvících zemí vydali na poznávací zájezd do Rakouska a Německa. Jejich cílem byl především Salcburk a oblast Obersalzbergu s tzv. Orlím hnízdem. Přes počáteční peripetie s ohlášenou a následně odvolanou stávkou dopravců, či avizovaným nepříliš příznivým počasím, se zájezd dle reakcí všech účastníků velmi vydařil. V pondělí 15. května jsme vyrazili v brzkých ranních hodinách. V rámci tranzitu z Velkého Beranova do Salcburku jsme měli možnost navštívit v rámci plánovaných zastávek vodní zámek Ort, malebné město Hallstatt, jezera Attersee, Mondsee a Wolfgangsee. Vrcholem prvního dne po ubytování na salcburské Jugendherberge Eduard Heinrich Haus byla překrásná podvečerní procházka v centru Salcburku. Děti si prohlédly Mozartův rodný dům, „zámečkový“ most přes řeku Salzu, či dominantu Salcburku pevnost Hohensalcburk. Nejvíce se však děti těšily z nákupu v místní Bille a na podvečer strávený v příjemném ubytovacím zařízení. Na druhý den po vydatné snídani jsme se vydali do Obersalcberku. Naším hlavním cílem bylo tzv. Orlí hnízdo – Kehlsteinhaus, který je umístěn na jednom z mnoha vrcholků Berchtesgadenských Alp – Kehlstein ve výšce přes 1800 m. Dnes nám bohužel počasí nepřálo. Zatažená obloha, ze které se postupně snášelo větší množství dešťových srážek nám neumožnila naplno si užít krásných výhledů z vrcholu Kehlsteinu, na kterém na mnoha místech ležela ještě silná vrstva sněhu. Mnohé děti však i přesto zdolaly náročnější vycházku do míst ještě výše položených nad samotnou historickou stavbou. Úkryt před deštěm, mlhou a chladem pak děti mohly najít v útrobách samotného Kehlsteinhausu, kde se také měly možnost v místní restauraci občerstvit. S ohledem na počasí bylo nutné upravit program druhého dne. Namísto plánované procházky kolem jezera Königsee jsme se nakonec rozhodli nejprve pro návštěvu jezera Mondsee a poté vyhlídkového místa ve městě Linz. I přes tyto drobné peripetie byl zájezd velmi zajímavý, inspirativní a poučný a pro děti i dobrodružný.
 

Petr Janoušek          
     Fond Vysočiny