Planetárium v Brně

V úterý 20. 9. navštívili žáci 7. a 8. třídy planetárium a vědecký park Vida v Brně. V digitáriu planetária byl pro žáky připraven program Planety: Cesta Sluneční soustavou. Vedle zmíněného programu se žáci seznámili s podobou noční oblohy a jejími nejviditelnějšími objekty. V prostoru před planetáriem si žáci mohli vyzkoušet kolik by vážili na různých planetách, jak velká tam působí gravitační síla nebo prohlédnout světelné spektrum. Během návštěvy vědeckého parku Vida se pak experimentování od žáků vyloženě očekává. Interaktivní expozice vyzívá návštěvníky ke zkoušení a bádání v oblasti přírodovědných oborů. Žáci měli možnost si ověřit své znalosti z hodin fyziky, přírodopisu či zeměpisu nebo nové poznatky a zážitky získat. Účelem exkurze bylo, aby žáci získali nové zážitky a zkušenosti nad rámec běžné výuky a tohoto cíle bylo bezpochyby dosaženo.
     Fond Vysočiny