Mikuláš ve škole

V pondělí 5. prosince přišeldo školy  Mikuláš. Měl s sebou anděly i čerty, děti dostaly dobroty, čertovské i andělské znamení . Nezapomněl se zastavit i v ředitelně a ve školní jídelně. Těšíme se za se za rok.
     Fond Vysočiny