Kavárna POTMĚ - pomáháme

Kavárna POTMĚ – akce pro Světlušku
Žáci 8. a 9. třídy, se ve čtvrtek 24. října zúčastnili akce s názvem Kavárna POTMĚ. Tato mobilní kavárna, která byla umístěna na náměstí v Jihlavě, přiblížila našim žákům svět nevidomých. Žáci se tedy ocitli v kavárně zcela potmě. Obsluhovali je nevidomí lidé. Každý účastník si v kavárně objednal nápoj, který dostal v hrnečku a ten jim zůstal na památku toho, že pomohl podpořit dobrou akci. Děti si mohly vyzkoušet kompenzační pomůcky zrakově postižených lidí, projet se na tandemovém kole a mnoho dalších aktivit.
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
Výtěžek putuje na pomoc těžce zrakově postiženým dětem a dospělým. 
 
 
     Fond Vysočiny