Kamarádství pro druháky

15.11. byl v naší škole realizován program primární prevence na téma KAMARÁDSTVÍ.
Žáci druhého ročníku v časové dotaci 2 hodiny se s lektorkami zapojili do pohybových aktivit, vyrobili si plakát a povídali si.
Program se dětem velmi líbil.
 
 
     Fond Vysočiny