​Hry čtyř kontinentů

Hry čtyř kontinentů
 
Dne 4. června proběhl na naší škole při příležitosti svátku dne dětí sportovně rekreační den „Hry čtyř kontinentů aneb Putování za sportem“. Ve spolupráci s vyučujícími druhého stupně a žáky deváté třídy jsme pro žáky první až osmé třídy na sportovištích v obci a jejím blízkém okolí připravili osm sportovních stanovišť, které žáci jednotlivých tříd se svými třídními učiteli postupně podle předem připravené mapky a harmonogramu navštívili, aby splnili předem dané úkoly, provázané s vědomostními kvízy a křížovkami. Cílem putování bylo projít čtyři kontinenty a po splnění již zmíněných úkolů vlepit získané indicie v podobě map kontinentů do slepé mapy. Během putování žáci ověřili své střelecké, fotbalové, volejbalové, discgolfové, silové a vytrvalostní schopnosti se zapojením všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, přírodopisu a všeobecného přehledu. Žáci plnili úkoly v jednotlivých třídách společně, nerozdílně a po zásluze byli po získání všech potřebných indicií a úspěšném zvládnutí všech sportovních výzev prostřednictvím svých třídních vyučujících odměněni. Dle reakcí žáků byla akce v tomto formátu úspěšná a v podobné formě i v dalších letech opět realizovatelná. Děkujeme všem zúčastněným, místním fotbalistům a hasičům za propůjčení jejich sportovišť, a především žákům deváté třídy, kteří se velkou měrou zasadili o úspěšnost této akce.
 
Mgr. Petr Janoušek
 
     Fond Vysočiny